H&S & Partners staan aandeelhouders bij vanaf de eerste verkennende gesprekken tot het afsluiten van een deal, wanneer ze een deel of de totaliteit van hun aandelen, het handelsfonds, een bedrijfstak of bepaalde activa wensen te verkopen.

H&S & Partners garandeert absolute onafhankelijkheid en het ontbreken van elk conflict of interest. Dit betekent: H&S & Partners heeft geen enkele binding met financiers, accountants, of welke onderneming dan ook die een beperking zou kunnen vormen inzake de verdediging van de belangen van de klant. H&S & Partners neemt geen opdrachten aan die een belangenconflict zouden kunnen vormen met lopende projecten.

Fasenplan2

Precontractueelverkennend gesprek
Contractueelopdracht en contract
Voorbereidinglong list en waardebepaling
Documentatieverkoopmemorandum
Contactfasecontacteren kandidaten + geheimhoudingsverklaring
Onderhandelingenmet verschillende kandidaten tot letter of intent
Realisatiedue dilligence en closing

1. Precontractuele fase

 • vrijblijvend verkennend gesprek

2. Contractuele fase

 • opdracht en contract

3. Voorbereidingsfase

 • strategische analyse van de onderneming & sector
 • eventuele aanbevelingen i.v.m. maatregelen om het bedrijf beter verkoopbaar te maken
 • in onderling overleg bepalen van de te volgen strategie
 • professionele waardebepaling
 • opmaken long list, in onderling overleg bepalen van short list, nationaal en internationaal

4. Documentatiefase

 • opmaken van een bedrijfspresentatie in twee vormen: blind profiel en verkoopsmemorandum, follow-up rapportering i.v.m. kandidaat overnemers, beslissing over inhoud en vorm geheimhoudingsverklaring

5. Contact fase

 • contacteren van de verschillende kandidaten volgens een afgesproken procedure
 • opsturen van blind profiel en geheimhoudingsverklaring
 • na ontvangst getekende geheimhoudingsverklaring, overmaken verkoopsmemorandum

6. Onderhandelingsfase

 • evaluatie van kandidaat kopers en advies bij onderhandelingen
 • evaluatie van de biedingen
 • begeleiding bij opstellen letter of intent

7. Realisatiefase

 • hulp en coordinatie van due diligence, bijstand bij samenstellen van data room.
 • opmaken van een of meer overeenkomsten m.b.t. de overdracht, de waarborgen, de betalingsmodaliteiten…
 • closing: betaling en overhandiging eigendomsbewijzen

Omdat uw sectorkennis en uw gedrevenheid groter zijn dan die van uw concurrenten groeit uw onderneming. Om deze groei te versterken neemt u de strategische beslissing om tot overname over te gaan.

Strategische overnames zijn er van twee soorten:

1. Verticale integratie

 • u koopt een leverancier want u wil zeker zijn van bevoorrading of u wil een concurrent de pas afsnijden
 • u koopt een afnemer om bijvoorbeeld uw marges te verbeteren, of een grotere controle te houden over marketing

2. Horizontale integratie

 • u koopt uw marktaandeel want het zou veel te lang duren om een organisatie op te bouwen die evenveel kennis, ervaring en marktaandeel bezit in een belangrijke afzetmarkt.

H&S & Partners begeleiden u doorheen alle stappen van het aankoopproces en kunnen u een ruime ervaring met het uitvoeren van aankoopmandaten voorleggen.

Fasenplan

Precontractueelverkennend gesprek
Contractueelopdracht en contract
Voorbereidinglong en short list
Contactfasecontacteren kandidaten
Documentatieprofessionele waardebepaling
Onderhandelingenmet verschillende kandidaten tot letter of intent
Realisatiedue dilligence en closing

1. Precontractuele fase

 • vrijblijvend verkennend gesprek

2. Contractuele fase

 • opdracht en contract

3. Voorbereidingsfase

 • strategische analyse van de onderneming & sector
 • in onderling overleg bepalen van de te volgen strategie en de waarderingsregels
 • opmaken long list en short list van overnametargets, zowel nationaal als internationaal

4. Contactfase

 • contacteren van de verschillende targets volgens afgesproken procedure

5. Documentatiefase

 • analyse van door targets verleende informatie voor waardebepaling
 • assistentie bij onderzoek strategische synergie en geconsolideerd business plan
 • professionele waardebepaling

6. Onderhandelingsfase

 • advies bij onderhandelingen
 • begeleiding bij opstellen letter of intent

7. Realisatiefase

 • assistentie bij due diligence
 • bijstand bij opmaak van overeenkomst
 • samenstelling financieel memorandum
 • closing: betaling en overhandiging eigendomsbewijzen
 • voorbereiding integratie target

U bent een succesvol manager en u vindt dat uw vergoeding niet in verhouding staat van uw mogelijkheden. U bent aldus bereid om u in te kopen in een bestaande onderneming en er ook als manager werkzaam te zijn. Wij kunnen voor u op zoek gaan naar interessante investeringsopportuniteiten die aan uw specifieke criteria beantwoorden. Bovendien kunnen wij u bijstaan om in contact te komen met investeringsmaatschappijen waarmee wij goede contacten onderhouden.

Wanneer het management van een onderneming bereid is persoonlijke risico’s te nemen en te investeren in de eigen vennootschap, is dit vaak een heel sterk signaal naar mogelijke partners en/of financiers.

H&S & Partners heeft ervaring opgedaan bij MBO’s en beschikt over een belangrijk netwerk van vermogende partijen die permanent op zoek zijn naar belofteveolle en rendabele investeringsopportuniteiten.

Waarom zou u een beroep doen op H&S & Partners, misschien hebt u al een kandidaat op het oog?

 • Omdat één enkel bod veel minder zicht geeft op de échte waarde van uw onderneming, terwijl u mogelijks veel hogere biedingen van potentiele kopers links laat liggen. Wij kunnen u via ons uitgebreid netwerk aan professionele investeerders een groter aantal geïnteresseerde partijen voorstellen.
 • Omdat H&S & Partners uw positie in het onderhandelingsproces versterkt , en wel op volgende manieren:
  • door met H&S & Partners te handelen zal de geïnteresseerde er automatisch van uitgaan dat meerdere kandidaten in de running zijn.
  • Kandidaten hebben een tegengesteld belang aan het uwe. Zij kijken op een heel zakelijke, nuchtere en soms harde wijze naar de overname van uw bedrijf, en hebben dikwijls een grote ervaring inzake overnames. Dit kan bij u emotionele reacties losmaken die het onderhandelingsproces kunnen bemoeilijken. Daarbij wordt alles wat u zegt a.h.w. afdwingbaar, want u hebt de eindverantwoordelijkheid.
  • H&S & Partners zet u eigenlijk uit de wind. Wij kunnen altijd ideëen aftasten met kandidaten en terugkomen naar u voor bevestiging, zonder dat de kandidaten u onder druk kunnen zetten. Bovendien kunnen wij u behoeden voor al de tactieken die tegenpartijen gebruiken om de prijs artificieel te verlagen.
  • Een bedrijf overlaten is een heel delicaat proces waarbij u voortdurend balanceert tussen de nood aan discretie – u wil geen bedrijfsgeheimen zomaar weggeven, of u wil zeker geen goede personeelsleden zien vertrekken – en de noodzaak om goede informatie te verschaffen, waarmee de overnemer zich een realistisch beeld kan vormen. Ook dit maakt deel uit van het proces dat H&S & Partners al meer dan 25 jaar uitvoert.
  • H&S & Partners wijst u ook op valkuilen die een overnameproces moeilijker, zoniet onmogelijk maken. Als interim managers of business consultants, kunnen wij u bijstaan om bepaalde overgangsmaatregelen te realiseren die uw bedrijf geschikter maken voor een overname.
 • Omdat de raadgevers waar u (soms) mee werkt (boekhouders, jurist…) meestal maar een deelgebied van het volledige overnameproces beheersen.
 • Omdat het in goede banen leiden van een overname een full-time job is. Kan u dit bovenop uw overvolle agenda er ook nog bijnemen, en op tijd reageren op de vele vragen die uw dagtaak op een ongeplande manier zullen onderbreken?
 • Omdat , wanneer u ons de opdracht geeft, u slechts één keer uw wensen inzake overname met ons moet delen. Wij zorgen er wel voor om de nieuwsgierigen van de geïnteresseerden te scheiden , zodat u zich kan blijven concentreren op wat u het beste doet, namelijk de creatie van toegevoegde waarde.
 • Omdat wij een gezonde druk op de ketel houden, zodat de deadlines gerespecteerd worden.

Met zijn meer dan 25 jaar ervaring in deze materie, heeft H&S & Partners een zeer ruime expertise opgebouwd in elke stap van het traject (zie fasenplan), zodat u verzekerd bent van de hoogste toegevoegde waarde.

Bij ons bent u geen nummer. U krijgt onze volle aandacht en een uiterst persoonlijke begeleiding. Wij zijn ook permanent beschikbaar.

H&S & Partners werkt op basis van no cure no pay.

H&S & Partners, A. Peutermanstraat 10, 8560 Wevelgem – België
T +32 56 42 13 70 – F +32 56 42 48 30
info@h-spartners.be